Medienos ištekliai


MIŠKO RODIKLIŲ POKYČIAI

Rodikliai

                                         Miškotvarkos metai

Skirtumas

(+-)

1989

2004

Medynų Plotas, ha

28797

29119

+322

Neapaugusi mišku žemė, ha

640

858

+218

       iš jos - kirtavietės

410

489

+79

                - aikštės

220

110

-110

                - žemės, skirtos miškui įveisti

10

259

+249

Sėklininkystės objektai, ha

52

70

+18

Technologinės paskirties žemė, ha

136

745

+609

Kita miško žemė, ha

63

153

+90

Iš viso miško žemės

29688

30945

+1257

Ne miško žemė, ha

1421

773

-648

      iš jos - žemės ūkio naudmenos

943

446

-497

               - pelkės

477

327

-150

Kita ne miško žemė, ha

927

318

-609

Medynų plotas pagal vyr. medžių rūšis, ha:

 

 

 

     Pušynai

13813

13642

-171

     Eglynai

6795

5545

-1250

     Ąžuolynai

166

167

+1

     Uosynai

315

221

-94

     Beržynai

4289

5628

+1339

     Juodalksnynai

2213

2627

+414

     Drebulynai

936

941

+5

     Baltalksnynai

204

263

+59

     Kitos medžių rūšys

66

85

+18

Vidutiniai rodikliai:

 

 

 

     Amžius, m

53

55

+2

     Bonitetas

1,8

1,6

-0,2

     Skalsumas

0,71

0,73

+0,02

     Bendras tūris

203

227

+24

     Brandžių medynų tūris

262

315

+53

Medynų plotas padidėjo 322 ha, kirtaviečių plotas padidėjo 79ha.

Medynų plotų kaita pagal vyraujančias medžių rūšis vyko iškertant medynus plynai ir želdant arba atželiant kitomis medžių rūšimis bei vykdant ugdymo kirtimus. Taip pat įtakos medžių rūšių pasikeitimui turėjo ir ta aplinkybė, kad abiejų miškotvarkų metu šiek tiek skirtingai buvo traktuojamas vyraujančios medžių rūšies nustatymas.

Analizuojant vyraujančių medžių rūšių plotų dinamiką praeitame vykmetyje, pastebimas gana žymus šių plotų kitimas. Visų medžių rūšių plotas didėjo eglynų, pušynų ir uosynų sąskaita. Antai, bendras beržynų plotas padidėjo 1339 ha (32 %), juodalksnynų plotas taip pat padidėjo 414 ha (19 %). Eglynų plotas sumažėjo 18 %, uosynų - 30 %. Neigiamai reiktų vertinti nors ir nedidelį baltalksnynų (59 ha) ir drebulynų (5 ha) ploto padidėjimą.

Vidutinis medynų tūris viename ha padidėjo 24 m³ (12 %), brandžių medynų - 53 m³ (20 %).VĮ Jurbarko miškų urėdija

Miškininkų g. 5, 74212 Jurbarkas
Įmonės kodas: 158327192
PVM mokėtojo kodas LT583271917
A.s. LT70 4010 0443 0007 0232
AB DNB bankas

Tel.: (8 447) 72 262;
Faks.: (8 447) 71 544
El. paštas administracija@jurbmu.lt


Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai