Įgyvendinti projektai


Įgyvendintas projektas „Miško kelio su žvyro danga įrengimas"

VĮ Jurbarko miškų urėdija jai priskirtuose patikėjimo teise valstybinės reikšmės miškuose vykdo miškų tvarkymą, priežiūrą ir apsaugą, vadovaudamasi miškų įstatymu ir kitais teisės aktais.
Pagrindiniai veiklos uždaviniai yra racionaliai naudoti medienos išteklius didinti miškų ekologinę, ekonominę ir socialinę vertę. Investicijos, viena iš miškų urėdijos veiklos sričių. Miškų urėdija vykdydama jai patikėtas valstybinių miškų valdymo funkcijas, vykdo ir produktų susijusių su mediena pardavimą.
Žemės valda, Žaliosios miško masyvas, iki projekto įgyvendinimo neturi privažiavimo kelio. Projektas įgyvendinamas Jurbarko rajono Eržvilko seniūnijos Užšešuvio kaime, miško sklype, kurio kadastrinis Nr. 9450/0001:146.
Naujas kelias ženkliai pagerins susisiekimą su Žaliosios miško masyvu, leis operatyviau vykdyti ūkinius darbus ir prekybą.
Miško kelias reikalingas užtikrinti susisiekimą su Žaliosios miško masyvu, pagerinti miško eksploatacijos sąlygas, bei atliekant kitus miškų priežiūros apsaugos ir tvarkymo darbus.
Projekto rezultatas - naujas miško kelias su žvyro danga - reikalingas tiek VĮ Jurbarko miškų urėdijai, tiek vietiniams žmonėms lankantiems mišką.
Vykdant miškų priežiūros darbus dažnai naudojamasi privačių žemių savininkų privažiavimais, o tai kelia savininkų nepasitenkinimą ir nepatogumą miškų urėdijai. Naujas kelias išsprendžia susisiekimo problemą.
Projektas pilnai atitinka KPP priemonę.
Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą" veiklos sritį ‚Parama miškų infrastruktūrai gerinti", panaudojant Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšas (iki 85%) ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas (15 %)

  VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA
JURBARKO REGIONINIS PADALINYS

VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA
Jurbarko regioninis padalinys
Miškininkų 5, LT-74212 Jurbarkas
Įm. kodas 132340880
PVM mok. kodas LT323408811
a/s Swedbank 73000
Nr. LT457300010153812728

Tel.: (8 447) 72 262;
Faks.: (8 447) 71 544
El. paštas administracija@jurbmu.lt


Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai