Saugomos teritorijos


DRAUSTINIAI                                                                                                                         

Pavadinimas

Kodas ir bendras plotas registre , ha

Inventorizuotos miškų teritorijos plotas, ha

Girininkija

Trumpas apibūdinimas

Kaskalnio geomorfologinis draustinis

         80

        905

901

Jūravos

 Viešvilės

Kalvelių

Saugomas žemyninių parabolinių kopų masyvas

Mituvos hidrografinis draustinis

         128

         138

11

Panemunės

Saugoma Mituvos upės slėnio atkarpa limnoglacialinėje atkarpoje

Jūros ichtiologinis draustinis

        256

   114,1 km

10

Mociškių  Balandinės  

Saugoja lašišų šlakių,upėtakių ir žiobrių nerštavietes

 

                                   PANEMUNIŲ REGIONINIS PARKAS

Urėdijos valstybiniai miškai patenka į šias regioninio parko zonas:

1. Nemuno kraštovaizdžio draustinyje valstybinės reikšmės miškai apima 109 ha teritoriją. Šio draustinio tikslas yra išsaugoti Nemuno žemupio slėnio kraštovaizdžio etaloną ,šalia slėnio esančias gamtines ir kultūrines vertybes.

2. Šilinės botaniniame draustinyje valstybinės reikšmės miškai apima 33 ha teritoriją .Šio draustinio tikslas yra saugoti lėkštame šlaite ir senose negiliose raguvose susiformavusius brandžius ąžuolo ir pušies medynus.

 

                                           KERTINĖS MIŠKO BUVEINĖS

Urėdijos valstybiniuose miškuose yra inventorizuota 98 kertinių miško buveinių ir 18 potencialios kertinės miško buveinės. Jų bendras plotas  - 419 ha. Kertinių miško buveinių tikslas - saugoti retas,pažeidžaimas ir nykstančias biologines vertybes.

 

                             RETŲ IR SAUGOMŲ PAUKŠČIŲ LIZDAVIETĖS

Urėdijos teritorijoje yra užregistruotos ir saugoma 50 vnt. juodojo gandro ,mažojo erelio rėksnio ,vapsvaėdžio ir kitų retų paukščių lizdų  bei 17 vnt . gervių , karvelių uldukų , lutučių ir pilkųjų garnių perimviečių .

 

             VIEŠVILĖS VALSTYBINIO REZERVATO IŠORINĖS APSAUGOS ZONA

Į Jurbarko miškų urėdijos teritoriją patenka 745 ha Viešvilės valstybinio rezervato išorinės apsaugos zonos miškų.VĮ Jurbarko miškų urėdija

Miškininkų g. 5, 74212 Jurbarkas
Įmonės kodas: 158327192
PVM mokėtojo kodas LT583271917
A.s. LT70 4010 0443 0007 0232
AB DNB bankas

Tel.: (8 447) 72 262;
Faks.: (8 447) 71 544
El. paštas administracija@jurbmu.lt


Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai