STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

VĮ Jurbarko miškų urėdija

Įmonės vadovas miškų urėdas Edmundas Mačieža

Urėdas yra kilęs nuo Rokiškio. Aukso medaliu baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į tuometę Žemės ūkio akademiją. Ją baigė jau dirbdamas Jurbarko miškų urėdijos Jūravos girininkijoje.
Jūravos girininkijoje Edmundas Mačieža dirbo 8 metus, o dar 15 metų – Jurbarko miškų urėdo pavaduotoju, vyriausiuoju miškininku. 
Urėdas yra baigęs ir viešojo administravimo studijas – 2008 m. Kauno technologijos universitete įgijo viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *