Miškų sertifikavimas


 

Miško atkūrimo ir gausinimo darbai

Eil. Nr.

Darbų ar rodiklių pavadinimas

Mato vnt.

Darbų ar rodiklių vertė

2016 m. 

2015 m.

2014 m.

2013 m.

1.

Miško sėklų ruoša

kg

 853

702,9

95

4355

2.

Miško sodmenų, tinkamų miškui veisti, išauginimas (įsigijimas)

tūkst. vnt.

 2872

2204

2046

2173

3.

Miško atkūrimas

ha

 314,5

315,9

332,4

276,9

4.

Jaunuolynų ugdymas

ha

 417,4

391,5

330

388,1

5.

Retinimai

ha

 208,2

170,3

285,4

208,9

6.

Kelių tiesimas, remontas ir priežiūra*

tūkst. Eur

 286,3

347,7

269,0

235,3

6.1

iš jo:

kelių tiesimas (rekonstravimas)*

km

 3,3

2,4

2,8

0,9

6.2

kelių remontas*

km

 37,3

30

61,8

0,0

6.3

kelių priežiūra*

km

 245,7

220

215,5

621,5

 

 

 

Miškingumo didinimo ir miško apsaugos darbai

Eil. Nr.

Darbų ar rodiklių pavadinimas

Mato vnt.

Darbų ar rodiklių vertė

2016 m. 

2015 m.

2014 m.

2013 m.

1.

Miškingumo didinimas (įveisimas)

ha

 8

25,6

52,9

40,5

2.

Miško priešgaisrinė apsauga

tūkst. Eur

 58,9

65

69,8

54,8

2.1.

iš jos:

priešgaisrinių juostų įrengimas ir atnaujinimas

km

 312,5

311,5

293,9

298,9

2.2.

miško gaisrų skaičius

vnt.

 1

5

4

4

2.3.

miško gaisrų plotas

ha

 0,01

0,44

1,53

2,02

2.4.

vidutinis vieno miško gaisro plotas

ha

 0,01

0,09

0,38

0,51

3.

Neteisėtų miško kirtimų nustatymas valstybiniuose miškuose

atvejų sk.

 0

8

3

1

m3

 0

67,3

9,7

4,6

4.

Pagamintos apvaliosios medienos grobimas valstybiniuose miškuose

atvejų sk.

 0

0,0

0,0

0,0

m3

 0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Rekreacinių objektų priežiūra*

vnt.

 34

34

34

32

Pastaba: nurodomas vienas skaitmuo po kablelio

*nurodomi visi įmonės prižiūrėti rekreaciniai objektai

  

  

MIŠKŲ SANITARINĖ BŪKLĖ IR ATLIKTOS MIŠKO SANITARINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS  (plotas, ha)

Priemonės pavadinimas

2016

2015

2014

2013

Kilo naujų židinių

 105,7

75,7

835

616

Sunyko

 15,8

12,5

155

43

 Miško kirtimų apimtys

Kirtimo metai

 2016                              

2015

2014

2013

Pagrindinio naudojimo kirtimai tūkst.ktm

 108,7

101,8

92,3

99,6

Tarpinio naudojimo kirtimai tūkst.ktm

 28,0

24,5

34,3

36,4

 
 
   

Retųjų ir saugotinų paukščių lizdavietės

 
             

Lizdavietė

 

 

Metai

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nenustatyta

20

19

 

 

 

 

Rudasis peslys

1

1

 

 

 

 

Vištvanagis

4

3

 

 

 

 

Paprastasis suopis

4

4

 

 

 

 

Jūrinis erelis

1

1

 

 

 

 

Juodasis gandras

11

5

 

 

 

 

Vapsvaėdis

1

3

 

 

 

 

Skėtsakalis

2

2

 

 

 

 

Mažasis erelis rėksnys

3

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

47

44

 

 

 

 

             
   

Retųjų ir saugotinų paukščių perimvietės

 
             

Perimvietė

 

 

Metai

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kukutis

6

6

 

 

 

 

Karvelis uldukas

15

15

 

 

 

 

Lututė

11

11

 

 

 

 

Žvirblinė pelėda

2

2

 

 

 

 

Pilkoji meleta

2

2

 

 

 

 

Baltasparnis genys

2

2

 

 

 

 

Plėšrioji medšarkė

2

2

 

 

 

 

Tetervinas

1

1

 

 

 

 

 Pelėda

 0

 2

 

 

 

 

Iš viso

41

43

 

 

 

 

             
             
   

Saugotinos samanos ir kerpės bei augalai

 
             

Radimvietė

 

 

Metai

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plautyninė pliusnė

11

11

 

 

 

 

Vėjalandė šilagėlė

8

8

 

 

 

 

Aukštoji gegūnė

15

15

 

 

 

 

Raudonoji gegūnė

2

2

 

 

 

 

Tamsialapis skiautalūpis

6

5

 

 

 

 

Statusis atgiris

25

25

 

 

 

 

Smiltyninis gvazdikas

10

9

 

 

 

 

Garbanotoji dvyndantė

20

20

 

 

 

 

Raukšlėtoji dvyndantė

4

4

 

 

 

 

Vyninė artonija

3

3

 

 

 

 

Žalsvažiedė blandis

2

2

 

 

 

 

Meškinis česnakas

2

5

 

 

 

 

Šliaužiančioji rumbainė

6

6

 

 

 

 

Porinis česnakas

2

2

 

 

 

 

Paprastoji plojanė

1

1

 

 

 

 

Plačialapė plikienė

1

1

 

 

 

 

Baumgartnerio pokerpis

1

1

 

 

 

 

Lieknoji barzdenė

2

2

 

 

 

 

Grandinėlėnė cefalozija

3

3

 

 

 

 

Gebenė lipikė

2

2

 

 

 

 

Širdinė dviguonė

1

1

 

 

 

 

Dėmėtoji gegūnė

1

1

 

 

 

 

Siauralapė plautė

1

1

 

 

 

 

Penkialapis dobilas

1

1

 

 

 

 

Baltijinė gegūnė

1

1

 

 

 

 

Miškinė mėta

1

1

 

 

 

 

Miškinė varnalėša

1

1

 

 

 

 

Liekninis beržas

1

1

 

 

 

 

Pieninė vištapienė

1

1

 

 

 

 

Kvapioji žemtaurė

2

2

 

 

 

 

Vulfo kiminas

1

1

 

 

 

 

Patvinkinis pataisiukas

1

1

 

 

 

 

Baltijinė ramalina

1

1

 

 

 

 

Vaistinis kietagrūdis

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

141

142

 

 

 

 

             
             
   

Saugotini grybai

     
             

Radimvietė

 

 

Metai

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tikroji raudonpintė

6

6

 

 

 

 

Tikrinis blizgutis

4

4

 

 

 

 

Kopūstgalvis raukšlius

7

7

 

 

 

 

Skaisčioji raudonpintė

6

6

 

 

 

 

Dėmėtasis baravykas

1

1

 

 

 

 

Meškinis dantūnėlis

1

1

 

 

 

 

Brozinis baravykas

1

1

 

 

 

 

Geltonasis piengrybis

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

28

28

 

 

 

 

             
             
 

Saugotini žinduoliai,vabzdžiai,moliuskai,varliagyviai

 
             

Radimvietė

 

 

Metai

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Žalvarinis puošniažygis

1

1

 

 

 

 

Pūzrinis skydvabalis

2

2

 

 

 

 

Aštuoniataškis auksavabalis

2

2

 

 

 

 

Šneiderio kirnvabalis

7

7

 

 

 

 

Pjūklaūsis kelmagraužis

1

1

 

 

 

 

Didysis auksinukas

1

1

 

 

 

 

Šiaurinis elniavabalis

2

2

 

 

 

 

Niūriaspalvis auksavabalis

2

2

 

 

 

 

Baltasis kiškis

3

4

 

 

 

 

Ūdra

2

2

 

 

 

 

Lūšis

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

23

27

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PLYNŲ BIRŽIŲ ATKŪRIMAS PER TRIJŲ METŲ LAIKOTARPĮ NUO IŠKIRTIMO

 

Kirtimo metai

Mociškių girininkija

Jūravos girininkija

Viešvilės girininkija

Kalvelių girininkija

Smalininkų girininkija

Pašvenčio girininkija

Mantvilių girininkija

Globių girininkija

Balandinės girininkija

Panemunės girininkija

veliuonos

2011

24,3

8,1

19

23,3

14,7

17,4

28,9

29,3

38,3

34,1

25,6

Atkurta

24,3

8,1

19

23,3

14,7

17,4

28,9

29,3

38,3

34,1

25,6

2012

29,2

24,4

23,8

18,6

18,6

17

28

30,3

45,2

46,8

20

Atkurta

29,2

24,4

23,8

18,6

18,6

17

28

30,3

45,2

46,8

20

2013

27,6

16,7

26,3

22,7

22,3

13,8

21

39,6

45,2

32,1

24

Atkurta

27,6

16,7

26,3

22,7

22,3

13,8

21

39,6

45,2

32,1

24

 

 

 VĮ Jurbarko miškų urėdijos gamtosauginių priemonių planas

 VĮ Jurbarko miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektas

 
VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA
JURBARKO REGIONINIS PADALINYS

VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA
Jurbarko regioninis padalinys
Miškininkų 5, LT-74212 Jurbarkas
Įm. kodas 132340880
PVM mok. kodas LT323408811
a/s Swedbank 73000
Nr. LT457300010153812728

Tel.: (8 447) 72 262;
Faks.: (8 447) 71 544
El. paštas administracija@jurbmu.lt


Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai