Privačių miško savininkų mokymas

Atsižvelgiant į vis didėjančius privačių miško savininkų poreikius bei siekiant suteikti jiems kvalifikuotą paramą, miškų urėdijose ir girininkijose nustatytas vieningas privačių miško savininkų konsultavimo laikas – kiekvieną antradienį nuo 8 iki 12 val. 

Miškų urėdijos yra nustačiusios ir patvirtinusios miško priežiūros ir atskirų ūkinių paslaugų teikimo įkainius, periodiškai spaudoje informuoja miško savininkus apie miškų urėdijos teikiamas miško priežiūros ir ūkines paslaugas, nemokamai organizuoja savaitinius miško savininkų mokymo kursus (mokymo kursų datos skelbiamos rajoninėje spaudoje).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *