NAUJIENOS

GMU informacija: Išleistas žemėlapis apie lankytinas vietas valstybiniuose miškuose

Išleistas žemėlapis apie lankytinas vietas valstybiniuose miškuose

Generalinė miškų urėdija išleido žemėlapį-lankstinuką apie lankytinas vietas Lietuvos valstybiniuose miškuose. Šis plačiajai visuomenei skirtas leidinys informuoja apie miškų urėdijų valstybiniuose miškuose esančias įvairias lankytinas vietas – pėsčiųjų ir dviračių takus, apžvalgos aikšteles, atokvėpio vietas, poilsiavietes ir stovyklavietes, taip pat gamtos ir kultūros paveldo bei kitus lankomus objektus. 
Žemėlapio A pusėje Lietuvos gamtiniame žemėlapyje sutartiniais ženklais pažymėta per 300 žymesnių lankytinų vietų visų VĮ miškų urėdijų valdomuose valstybiniuose miškuose, VĮ miškų urėdijų ir saugomų teritorijų direkcijų kontaktinė informacija, lankymosi miškuose taisyklės ir atstumų tarp Lietuvos miestų lentelė.
Žemėlapio B pusėje pateikti kiekvienos lankytinos vietos trumpi aprašymai su nuotraukomis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *