MEDELYNAS

 Jurbarko miškų urėdijoje daigynai-medelynai buvo įkurti ir juose sodmenys skirti miškų įveisimui, atkūrimui, auginami keletas dešimtmečių. Plotai, skirti miško sodmenų auginimui, buvo beveik kiekvienoje girininkijoje. Nuo 2006 metų įkurtas atskiras padalinys Viešvilėje. Viešvilės medelynas užima apie 26 ha. Šiuo metu paprastosios eglės, paprastosios pušies, paprastojo ir raudonojo ąžuolo, juodalksnio, karpotojo beržo ir kt. sodinukų bei sėjinukų auginama daugiau kaip du milijonai. Medelyno šaldytuve laikomos urėdijos sėklinėse plantacijose ir sėkliniuose medynuose surinktos, reikalingos sodmenų išauginimui, sėklos. Šiuo metu eglės, pušies, juodalksnio ir beržo bei kitų medžių rūšių sėklų šaldytuve yra apie 500 kg. Daugiau kaip keturios tonos paprastojo ąžuolo gilių jau laukia savo pavasarinės kelionės į dirvą.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *