JAUNIEJI MIŠKO BIČIULIAI

Moksleivių ir Jaunųjų miško bičiulių dėmesiui…

      Jauniesiems miško bičiuliams konkursus inicijuoja Lietuvos
respublikos aplinkos ministerija, organizuoja VšĮ „Lututės” leidykla

      Visų konkursinių darbų atrinkimo respublikiniam etapui
tarpininkauja VĮ Jurbarko miškų urėdija (atsakingas asmuo: JMBB koordinatorė
Dalia Mačiežienė, telefonai pasiteirauti: 8612 67502, el. p. dalia.m@jurbmu.lt; medelynas@jurbmu.lt).

      VšĮ „Lututės” leidyklos vykdomo projekto „Nori išsaugoti
paukščius – taupyk energija” konkursas moksleiviams. Konkurse gali dalyvauti
visi Lietuvos moksleiviai, todėl darbus, atitinkančius konkurso nuostatus, pateikiate
laišku leidyklai „Lututė” iki 2013 m.
gruodžio 15 d.


      Jaunųjų miško bičiulių fotografijos konkursas „Žvilgsnis į
miško įdomybes”; darbai, atitinkantys konkurso sąlygas, į urėdiją pristatomi
(atsiunčiami paštu ar el. p., atvežami) iki 2014 m. vasario 15 d.  Darbai
bus vertinami, atrenkami ir paruošiami respublikiniam konkurso etapui,
atspausdinami ant fotopopieriaus.

      Jaunųjų miško bičiulių piešinių konkursas „Piešiu mišką”;
darbai, atitinkantys konkurso sąlygas, į urėdiją pristatomi (atsiunčiami paštu
ar el. p., atvežami) iki 2014 m. vasario
15 d. 
Darbai bus vertinami, atrenkami ir paruošiami respublikiniam konkurso
etapui, paklijuojami ant pakietinto popieriaus.      Jaunųjų miško bičiulių būrelių, klubų, mokyklinių
girininkijų respublikinis tiriamųjų darbų konkursas; darbai, atitinkantys
konkurso sąlygas, į urėdiją pristatomi (atsiunčiami paštu ar el.p., atvežami)
iki 2014 m. balandžio 18 d.  Darbai bus vertinami, atrenkami ir
geriausi darbai bus pristatomi urėdijoje dalyviams organizuojamoje
konferencijoje 2014 m. balandžio mėn. pabaigoje (konferencijos data bus
paskelbta atskirai). Geriausi darbai iki 2014 m. gegužės 1 d. bus pristatomi
respublikiniam tiriamųjų darbų konkursui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *