Jaunieji miško bičiuliai


Jurbarko rajone pirmieji jaunųjų miško bičiulių būreliai pradėjo burtis 1977 m.

Jurbarko rajone pirmieji jaunųjų miško bičiulių būreliai pradėjo burtis 1977 m.

Lankstinukas apie JMBB veiklas Jurbarko miškų urėdijos globoje....

 

 

 Aktyviausi globėjai - miškininkai Irena Petrošienė, Danutė Varkojienė.

Jaunųjų miško bičiulių veikla plati ir įvairi. Urėdijoje šios veiklos koordinatoriais buvo: inžinierius Algirdas Pieniuta, inžinierė Danguolė Levanauskienė, Medelyno viršininkė Dalia Mačiežienė. JMBB globojas - miškų urėdas Faustas Bakys. Jaunieji miškininkai kasmet dalyvauja medelių sodinimo ir priežiūros darbuose, tvarko aplinką, tveria skryzdėlynus, kelia pačių pasigamintus inkilus ir lesyklėles. Žiemą miške lanko paukštelius ir žvėrelius, nuneša jiems pašaro. Įrengia lesyklas ir slėptuves kurapkoms. Kartu, vadovų paskatinti, pasigroži žiemos vaizdais, sugalvoja vaizdingų posakių apie mišką. Gyvūnų globos dienos, žemės dienos proga organizuojamos parodos, konkursai ir viktorinos, medelių sodinimo ir puošimo šventės, paukščių palydos ir sutiktuvės, derliaus šventės, kiti renginiai.

Jurbarko miškų urėdijos darbuotojai ir jaunieji miško bičiuliai pirmieji parodė pavyzdį, dalyvaudami medelių sodinimo talkose. 2003 ir 2004 metais Pašvenčio ir Jūravos girininkijose sodintas "Europos miškas". Nemažas būrys talkininkų sodino medelius Tauragės miškų urėdijos Pagramančio girininkijoje. Pažymint Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą, administracijos darbuotojai sodino ąžuoliukus ir kitus įvairius sodinukus (aronijas, slyvas, egles, kriaušes) Jūravos girininkijoje. Mišką sodinti padeda ir DLK Kęstučio motorizuoto pėstininkų bataliono kariai bei Jaunųjų šaulių sąjungos Jurbarko skyriaus nariai.

Jaunieji miškininkai kasmet dalyvauja aplinkos tvarkymo talkose, patys organizuoja akcijas. Su Viešvilės pagrindine mokykla organizuota akciją "Pakelė", kurios metu švarinamas pakelės ruožas Smalininkai - Viešvilė - Mociškiai, Kaskalniai - Išdagai. Bendros girininkijų ir moksleivių talkos vyksta Vertimų miestelio ir Mantvilių girininkijos valdose. Aktyviai dalyvauja visose „DAROM" akcijose.

2004 metais jaunųjų miško bičiulių būryje buvo 184 moksleiviai ir 8 mokytojai. Veiklą koordinuoja miškininkė Dalia Mačiežienė. Aktyviausiai veikė Jurbarko Naujamiesčio vidurinės mokyklos, Stakių, Viešvilės, Smalininkų pagrindinių mokyklų JMB būreliai. Jurbarko jaunimo mokykloje veikė būrelis "Giliukas" (vadovė - O.Jokubaitienė). Šio būrelio globėjas - miško naudojimo ir miškotvarkos inžinierius Algirdas Pieniuta. Vertimų pagrindinėje mokykloje jaunuosius miškininkus vienijo du būreliai. Tai "Žirginėliai" (vadovas -  D.Vabalas), globėjas - girininkas Robertas Išganaitis ir "Skruzdėliukai" (vadovė - G.Kundrotienė), globėja - eigulė V.Išganaitienė.

2005 metais mūsų jaunaisiais miško draugais panoro būti dar didesnis būrys - viso 225 moksleiviai, tai yra vienuolika būrelių, kuriems vadovavo 11 mokytojų ir toks pat būrys arba dar didesnis miškininkų. Tai buvo patys aktyviausi jaunųjų miškinukų veiklos metai. Jurbarko Naujamiesčio vidurinėje mokykloje veikė net keli būreliai, kuriuos globojo urėdijos miško želdinimo inžinierė Danutė Varkojienė, Balandinės girininkijos girininko pavaduotojas Artūras Pocius. Tai - JMBB "Miškinukas", „Atžalynas" (vadovė - G.Olendrienė) ir "Miško lašiukai" (vadovė - A.Borkertienė, R. Urbutienė).

2006 mokslo metus JMB Jurbarko rajone pradėjo mažesniu būreliu, nes Naujamiesčio vidurinės mokyklos jaunieji miškinukai panoro atsisveikinti su šia veikla. Viso 8 JMBB su 182 būrelių nariais. Tačiau prie aktyvių stakiškių, smalininkiečių ir viešviliečių gražiais darbais prisijungė mažieji miškinukai iš Smalininkų „Miško draugai" (mokytoja Eglė Sprainaitienė ir miškininkė Rima Majoravičienė) bei JMBB „Ąžuoliukas" iš Gausantiškių, vadovaujamas mokytojos ir miškininko - Virginijos ir Kęstučio Masaičių.

2007 metais mūsų jaunųjų miškininkų sudėtį pakoregavo sąlygos. Jūravos girininkijos girininkas Vaidas Bendaravičius, labai gražiai ir nuoširdžiai kelis metus bendravęs su Pagėgių sav. Žukų parg. mokyklos JMBB „Gilė" ir vadovu V. Kemeriu, veiklą nutraukė dėl darbo vietos pasikeitimų bei mokyklos veiklos reorganizavimo. Todėl šiais mokslo metais bendravome su 7 JMBB, kurių veikloje dalyvavo 131 narys ir 7 vadovai. Stakių pagrindinės mokyklos "Ažuoliukus" (vadovė - L.Pocienė). Smalininkų L.Meškaitytės vidurinėje mokykloje veikia JMB būrelis "Ąžuoliukai" (vadovė - V.Reinolcaitė, globėjas - girininko pavaduotojas M.Rimkus). Viešvilės pagrindinėje mokykloje yra būrelis "Atžalynas" (vadovė - N.Raščiauskienė, globėja - girininkė Irena Petrošienė); Žukų pagrindinėje - būrelis "Gilė" (vadovas V.Kemeris, globėjas - Vaidas Bendaravičius).

Su pakilimais ir nusileidimais susidūrė jaunųjų miško bičiulių veikla. Tai buvo aktyvus ir geras bendravimas, bendradarbiavimas, tai ekonominiams sunkmečiams paveikus ir ši veiklos sritis buvo truputį primiršta, tartum „padėta" ateičiai.

Nusiminti nereikia! Po nuosmukio ateina prašviesėjimas. Reformos įvyko ir JMBS - sambūrio veiklą 2010-2011 m. organizavo VšĮ „Nepriklausomi projektai" (koordinatorė Jūratė Morkvėnaitė - Paplauskienė). Po truputį aktyvėjo JMBB darbai ir mūsų rajone. Miškininkai: Kalvelių girininkijos girininkė Irena Petrošienė bei Medelyno viršininkė Dalia Mačiežienė geranoriškai globojo Raudonės ir Viešvilės pagr. mokyklų būrelius. Miškinukų buvo apie penkiasdešimt. Savo veiklą įregistruoja ir noriai bendradarbiauja Jurbarko „Ąžuoliuko" darželio mokyklos būrelis „Boružiukai". Jų pagalbininkai direktorė Nijolė Blažaitienė, auklėtojos Elytė Urbonavičiutė bei Inga Krikštanienė ir globėjas Mantvilių girininkijos eigulys Antanas Samuilis.

2011-2012 metais Jaunųjų miško bičiulių veiklą, pagal Jaunųjų miško bičiulių veiklos organizavimo paslaugų pirkimo sutartį organizavo VšĮ „Lututės" leidykla (koordinatorė Lina Marmaitė-Snitkienė). Mūsų būrys auga: JMBB jau 5 su 80 narių ir 5 vadovais. Jų tarpe „Kidulietis" iš Šakių rajono Kidulių pagr. mokyklos. Mokytojos Sonatos Lazdauskienės ir miškininko Kęstučio Lazdausko pakalbinti, Violetos Antanaitienės vadovaujami jie gražiai įsijungė į veiklą.

2012-2013 metais JMBS veiklas koordinuoja Jūratės Morkvėnaitės - Paplauskienė vadovaujami „Nepriklausomi projektai". Mūsų būryje yra 6 JMBB ir tai jau šimtas narių bei 6 mokytojai, auklėtojai. Prie darbų miškui ir jo gyventojams vėl prisijungė Smalininkų JMBB „Ąžuoliukas" su vadove Vida Reinolcaite. Aktyviausi konkursinėje meninėje veikloje yra miškinukai iš Raudonės, o miškininkės Irenos Petrošienės vedami miško pažinimo keliu, aktyvus viešviliečių „Atžalynas" su vadove Kristina Budriuviene.

 

2013 02 26


VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA
JURBARKO REGIONINIS PADALINYS

VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA
Jurbarko regioninis padalinys
Miškininkų 5, LT-74212 Jurbarkas
Įm. kodas 132340880
PVM mok. kodas LT323408811
a/s Swedbank 73000
Nr. LT457300010153812728

Tel.: (8 447) 72 262;
Faks.: (8 447) 71 544
El. paštas administracija@jurbmu.lt


Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai