Ataskaitų rinkinys už 2010 metus


 METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(patvirtintas 2011-03-16 d. Generalinio miškų urėdo įsakymu Nr. 1B - 110)

Balansas (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)

Nuosavo kapitalo ataskaita (PDF)

Pinigų srautų ataskaita (PDF)

AIŠKINAMOJO RAŠTO PRIEDAI

Aiškinamojo rašto 3.4.1. priedas "Ilgalaikis nematerialusis turtas" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.5.1. priedas "Ilgalaikis materialusis turtas" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.9.1. priedas "Atsargos" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.13.1. priedas "Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.16.1. priedas "Įmonės įsipareigojimų būklė" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.18.1. priedas "Informacija apie verslo segmentus" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.19.1. priedas "Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.24.1  priedas "Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis" (PDF)

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS  IŠVADA (PDF)

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2010 m. (PDF)VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA
JURBARKO REGIONINIS PADALINYS

VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA
Jurbarko regioninis padalinys
Miškininkų 5, LT-74212 Jurbarkas
Įm. kodas 132340880
PVM mok. kodas LT323408811
a/s Swedbank 73000
Nr. LT457300010153812728

Tel.: (8 447) 72 262;
Faks.: (8 447) 71 544
El. paštas administracija@jurbmu.lt


Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai