APIE URĖDIJĄ

Valstybės įmonė “Jurbarko miškų urėdija” valstybės patikėjimo teise valdo 32 tūkst. ha valstybinės reikšmės miškų, kurie stambesniais masyvais išsidėstę dešiniojoje Nemuno pusėje nuo Dubysos upės rytuose iki ties Šilutės rajono riba tekančios, Jūros upės vakarinėje dalyje. Urėdija iš vakarų į rytus tęsiasi 84 km, plotis iš šiaurės į pietus – apie 37 km. 
Pagrindinė urėdijos miškų dalis – didžiulis Karšuvos girios masyvas. Valstybinius miškus tvarko 12 girininkijų: Balandinės, Globių, Jūravos, Kalvelių, Mantvilių, Mociškių, Pašvenčio, Smalininkų, Veliuonos, Panemunės ir Viešvilės. 
Miško išteklių išsaugojimas ir gausinimas vadovaujantis visuotinai pripažintais tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principais. Svarbiausi miškų urėdijos ūkio tikslai:

 • Visuomenės informavimas apie urėdijos miškus, jų būklę ir tvarkymą
 • Miškų naudojimo rekreacinėms reikmėms intensyvinimas
 • Racionalus, tolygus ir nepertraukiamas miško išteklių naudojimas bei miškų produktyvumo didinimas
 • Auginamos medienos kokybės gerinimas
 • Miškų ūkio ekonominio efektyvumo didinimas, miškų ekosistemų tvarumo užtikrinimas
 • Biologinės įvairovės išsaugojimas ir gausinimas
 • Miškų sanitarinės ir priešgaisrinės apsaugos gerinimas
 • Ūkininkavimo saugomų teritorijų miškuose reglamentavimas pagal šių teritorijų tikslus bei uždavinius
 • Visuomenės bendrųjų su miškais susijusių reikmių tenkinimas regiono ir šalies lygmenyje

Veikla

 • Miškų atkūrimas
 • Miškų apsauga
 • Rekreacija
 • Miško ruoša ir prekyba
 • Prekyba apvaliąja mediena
 • Transportavimas
 • Ūkinės veiklos paslaugos
 • Medžioklė

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *